آشنایی با بازار سرمایه کشور ایران

آشنایی با بازار سرمایه کشور ایران

چنانچه در مطلب بازار و انواع آن بیان شد، بازار سرمایه، به بازارهای مالی جهت خرید و فروش ابزارهای مالی نظیر اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید، اطلاق می شود.

در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، به دو بازار اولیه )بازار دست اول( و ثانویه)بازار دست دوم( تقسیم می شود.

در یک تقسیم بندی کلی دیگر، بازار سرمایه ای ایران از نظر شرایط شرکت ها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقه بندی می شود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخش بندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آنها شرایط و ضوابط خود را داراست. در این مطلب به بخش بندی بازار بورس اوراق بهادار و شرایط عمومی و اختصاصی هر کدام پرداخته می شود .

بازار بورس اوراق بهادار :

« به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق » بورس اوراق بهادار قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. طبق ماده ۴ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، بازار بورس اوراق بهادار به سه بخش مجزا تفکیک شده است :

آشنایی با بازار سرمایه کشور ایران
همه چیز درباره ی بورس تهران

شرایط پذیرش و استقرار در هریک از بازار های بورس :

به استناد فصل دوم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، شرایط پذیرش شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار شامل شرایط عمومی و شرایط اختصاصی برای هر یک از بخش های آن است .

شرایط عمومی پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران :

 • ۱ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ۲ عدم وجود محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن
 • ۳ وجود سهام با نام و دارای حق رای
 • ۴ پرداخت تمام بهای اسمی سهام

شرایط اختصاصی پذیرش شرکت های موجود در بازار اول تابلوی اصلی – :

 • وجود حداقل شناوری سهام ۲۰%
 • ۲ دارابودن حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱،۰۰۰ میلیارد ریال
 • ۳ وجود حداقل ۳ سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
 • ۴ عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
 • ۵ مطلوبیت انتخاب سیستم حسابداری به لحاظ مالی و بهای تمام شده
 • ۶ سودآوری در ۳ دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و دارا بودن چشم اندازی روشن از لحاظ سود آوری
 • ۷ حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها ۳۰%
 • ۸ تایید صورت های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ۹ عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 • ۱۰ صورت های مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس
 • ۱۱ عدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی

شرایط اختصاصی پذیرش شرکت های موجود در بازار اول تابلوی فرعی – :

 • وجود حداقل شناوری سهام ۱۵%
 • ۲ دارابودن حداقل سرمایه ثبت شده شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال
 • ۳ وجود حداقل ۳ سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
 • ۴ عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
 • ۵ مطلوبیت انتخاب سیستم حسابداری به لحاظ مالی و بهای تمام شده
 • ۶ سودآوری در ۲ دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و ارائه چشم اندازی روشن از لحاظ سود آوری
 • ۷ حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها ۲۰%
 • ۸ تایید صورت های مای توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ۹ عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 • ۱۰ صورت های مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس
 • ۱۱ عدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی

شرایط اختصاصی پذیرش شرکت های موجود در بازار دوم :

 • ۱ وجود حداقل شناوری سهام ۱۰%
 • ۲ وجود حداقل سرمایه ثبت شده شرکت ۲۰۰ میلیارد ریال
 • ۳ دارابودن حداقل دو سال سابقه فعالیت قبل از پذیرش
 • ۴ عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
 • ۵ مطلوبیت انتخاب سیستم حسابداری به لحاظ مالی و بهای تمام شده
 • ۶ سود آوری در ۱ دوره مالی منتهی به پذیرش و ارائه چشم اندازی روشن از لحاظ سود آوری
 • ۷ حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها ۱۵%
 • ۸ تایید صورت های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ۹ عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 • ۱۰ عدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی موجود

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

آشنایی با بازار سرمایه کشور ایران (بورس تهران )

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف