آموزش تحلیل بنیادی

چهار دلیل اصلی برای عدم پرداخت سود سهام به سهامداران توسط شرکتهای بورسی

چهار دلیل اصلی برای عدم پرداخت سود سهام شرکتهایی که سود نقدی خوبی به سهامدارانشان پرداخت می کنند معمولاً در بین سرمایه گذاران بسیار محبوب هستند.شرکتهایی که در بورس تهران فعال اند طبق قانون…

تحلیل بنیادی

نسبتهای مالی برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟ شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی با استفاده از صورت های مالی چگونه انجام می پذیرد؟ درحالی که سرمایه گذاران سهام را با استفاده از روش های مختلف، مثل…

بخش های مختلف