باجگیری عاطفی چیست؟ ( قسمت دوم )

باجگیری عاطفی چیست؟ ( قسمت دوم )

وقتی باجگیری عاطفی در رابطه ای نفوذ می کند، رابطه سخت وخشک می شود.و با توقعات غیر منطقی و استثمار گرانه در هم می آمیزد به ما اجازه ی حرکت وتغییر داده نمی شود.گاهی باجگیر وابستگی شدید عاطفی نسبت به ما پیدا می کند که منتهی به خستگی والقا ی احساس گناه ما می شود. واحساس می کنید پشت آن نگاه های بی گناه وجملات عاشقانه فشار وتوقعات زیادی وجود دارد.وشما مجبور هستید عشق واحترام را با تسلیم محض در مقابل خواسته هایش خریداری کنید.


باجگیری عاطفی به چهار صورت زیر اتفاق می افتد:


1- تنبیه کننده گان:


این نوع باجگیری واضح ترین آن می باشد وبراحتی متوجه آن می شوید تهدید می کنند و خشمگین می شوند وبدون توجه به نیاز وخواسته ی شما قدرت را در دست می گیرند« اگر طلاق بگیری اجازه نمی دهم بچه ها را ببینی» «اگر این اضافه کاری را نپذیری ترفیع را فراموش کن»…والدینی که در این گروه هستنداغلب فرزنداشان را مجبور می کنند بین خودشان وکسی که دوست دارید یکی را انتخاب کنید. این گروه در سکوت سرد و وحشتناکی فرو می روند وپشت این سکوت سرد مسئولیت احسا سات خود را بگردن شما می اندازند.


2- خود تنبیه کنندگان:


شما را به آسیب رساندن به خود تهدید می کنند «اگر این کار را نکنی غذا نمی خورم» این گونه افراد بگونه ایی افراطی وابسته هستند ودر اطراف خود محیطی پر تشنج ایجاد می کنند و شما را مسئول می دانند و تهدید به خودکشی می کنند.


3- درد کشیدگان:


زنی در آپارتمان خود نشسته منتظر تلفن یکی از بچه هایش است ووقتی تلفن زنگ می خورد طوری رفتار می کند که انگار شما مسبب بد اقبالی؛ بیماری، ونارضایتی از زندگیش هستید. و فقط یک راه حل دارد هر چه می خواهد انجام دهید.انها تهدید نمی کنند بطور غیر مستقیم می فهمانند « تو مسئولی» ذهن خوانی دارند وعدم اگاهی شما را از آن دلیل بی توجهی شما می دانند آنها دلیل ناراحتی خود را نمی گویند در خود فرو می روند وبعد از مدتها که باعث اضطراب وناراحتی شدند در یک فرصت مناسب دلیل ناراحتی خودرا می گویند. درد کشیدگان دارای جاذبه قوی هستند واگر یک بار به آنها فرصت بدهید خواسته هایشان پشت سر هم تکرار می شود و هیچ فاصله ایی بین آنها نیست.


4- وسوسه کننده گان:


این گروه با هوش ترین هستند آنها به ما قول پول، ترفیع، محبت، می دهند و بعد روشن می سازند چه می خواهند که اگر به خواسته آنها عمل نکنیم از آن خبری نیست. وآنقدر زیرک هستند که متوجه نمی شویم هرگز به ما پاداشی نداده اند و یا بیشتر پاداش آنها عاطفی است؛ قصری در آسمان مملو از عشق پذیرش؛ صمیمیت خانوادگی؛ وتنها چیزی که می خواهند رسیدن به هدفشان است.
تشخیص تنبیه کننده گان از همه راحت تر است باجگیران خاموش فرساینده هستند. اکثر باجگیر ها نیت بدی ندارند شیطا نی در وجود آنهاست که در آینده به آن می پر دازیم.

باجگیری عاطفی، دکتر سوزان فور وارد

باجگیری عاطفی چیست؟ ( قسمت دوم )

برای مشاهده ی سایر قسمت های مربوط به این مطلب روی همین متن کلیک نمایید .

باجگیری عاطفی چیست؟ ( قسمت پنچم ) ، دکتر سوزان فور وارد

توصیه می شود قسمت های قبلی مربوط به این نوشته را نیز مطالعه نمایید و در زندگی از این آموزش ها بهره ببرید تا هدف سوء استفاده افراد فرصت طلب و بی رحم و بی احساس قرار نگیرید و به طوری با دیگران در ارتباط باشید که در ضعف قرار نگیرید . چون هر رابطه ای بیش از یک طرف دارد و در ارتباط با دیگران نباید نقطه ضعفی از شما مشاهده شود .

 

پیشنهاد می شود از سایر مطالب آموزنده و کمیاب موجود در سایت بهره ببرید تا بتوانید زندگی با کیفیت و با دانش بالاتری داشته باشید .

برای استفاده و مشاهده ی این مطالب می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

 

و برای انتقال به صفحه ی اصلی سایت بر روی همین متن کلیک نمایید 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف