دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

24,000 تومان48,000 تومان

موجود - درحال فروش

سنجش

دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

نام کتاب : تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

نویسنده : دکتر مهرانگیز پیوسته گر

تعداد صفحات : 545 صفحه

موضوع : روانشناسیآزمون های روانشناسی

توضیحات :

آزمون TAT شیوه ای موثر برای آگاهی دانشجویان روان شناسی است.

با اجرا و تفسیر این آزمون می توان دریافت که آزمودنی چگونه خودش و جهان را به صورت منحصر به فرد می بیند.

این آزمون یک ابزار روان سنجی محسوب نمی شود ، به همین علت وقتی که متخصصان با چنین ازمون هایی سر و کار دارند ، به جای واژه تست ، واژه تکنیک را به کار می برند.

واژه تست برای ابزارهایی به کار برده می شود ، که پاسخ های آزمودنی نمره گذاری می شوند ( مانند پرسشنامه شخصیتی نوجوانان ، ملیون و mmpI-2 )

با وجود طرفداری و اشتیاق بسیاری از محققان برای کاربرد آزمون اندریافت موضوع ، بحث های زیادی درباره اعتبار ، روایی و فقدان یک نظام نمره گذاری همگانی برای این ازمون اندریافت موضوع صورت گرفته

و باعث شده که آزمون ازمون یاد شده به وسیله برخی از درمانگران از امور بالینی کنار گذاشته شود.

دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

ادبیات و تحقیقات پیشین درباره اعتبار و پایایی این آزمون طیف گسترده ای از تغییر پذیری و پراکندگی را نشان می دهد .

لذا، کارون 1982 این ادعاها را رد نموده و اظهار داشته همان گونه که به راحتی می توان تحقیقتی یافت که اعتبار آزمون را تایید می کند به همان اندازه می توان تحقیقی را یافت که اعتبار آزمون را رد می کند.

وی دلیل این اختلاف نظر و تفاوت ها را ناشی از تجربه ازمونگر در اجرای تست ذکر نموده است.

به عقیده کارون 1982 آن دسته از پژوهش هایی که افراد آموزش دیده و با تجربه انجاک داده اند

این آزمون را دارای اعتبار می دانند و آن دسته پزوهش هایی که بوسیله افراد بی تجربه و آموزش ندیده انجام شده آزمون بی اعتبار بر شمرده شده است.

و ….

دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

فهرست :

مقدمه

فصل اول
پیشینه آزمونهای فرافکن
تاریخچه تکنیکهای فرافکن
ویژگیهای آزمون‌های فرافکن
کاربرد آزمون‌های فرافکن
الف) آزمون‌های تحلیلی
ب) آزمونهای فرافکن یا ترکیبی
طبقهبندی آزمونهای فرافکن
فصل دوم
نحوه اجرای آزمون
مواد لازم
شرایط اجرا
رابطه مناسب
نحوه ارائه کارتها
دستورالعمل
ثبت پاسخها
سؤال و وارسی
اجرای آزمون روی کودکان
تأثیر نژاد آزمونگر
فصل سوم
تفسیر
نظام نمره گذاری
تکنیک‌های موضوعی
تفسیر رسمی وشخصی
سطوح تفسیر
الف – محتوای داستان
قهرمان
روابط شیء
تصور از محیط
سرانجام داستان
ب- ساختار داستان
ج- مشاهدات رفتاری
قوانین و احتیاط‌های تفاسیر

احتیاط در تفسیر
محتاط بودن در تفسیر پاسخ‌ها بر اساس منابع نامشخص
جداسازی موارد فرافکن از موارد غیرفرافکن
آگاهی از نقاط کور وفرافکنی خود
توجه به نشانه‌های معنایی شخصی
ترکیب داده‌ها
توجه به سابقه و وضعیت زندگی آزمودنی
نظر خواهی از دیگر متخصصان
در نظر گرفتن موقعیت و شرایط آزمودنی
رتبه بندی مقتضی و مناسب داده‌ها
دوری از تأثیرات اولیه
در نظر گرفتن موقعیت رشد آزمودنی هنگام تفسیر داستانها
ملاحظات فرهنگی
روش تفسیر
فصل چهارم
ویژگی‌های اندریافت موضوع

دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

فصل پنجم
یافته‌های پژوهشی
نیاز به پیشرفت
انگیزه پیشرفت
1.تأثیرات اجتماعی
2.تأثیرات شناختی
3. تأثیرات رشدی
نظریه مک للند
خصومت و پرخاشگری
تمایلات پرخاشگری
ابراز پرخاشگری در تمایلات
کیفیت تمایلات پرخاشگری
ارتباط بین مقیاس پرخاشگری رورشاخ و آزمون اندریافت موضوع

نظام نمره گذاری پرخاشگری
مقایسه پرخاشگری در آزمون TAT و رفتار واقعی پرخاشگری
کنترل‌های مربوط به آزمون TAT
تفاوت‌های جنسیتی
طول داستان
مقیاسهای MMPI-2
رابطۀ بین تمایلات پرخاشگری نمره گذاری شده و رفتار پرخاشگری
نمره گذاری مکانیسم‌های دفاعی
روابط موضوعی بین فردی

فصل ششم

استفاده از TAT برای گروههای مختلف فرهنگی و جانشینهای آنها
1.کد 08:تفاوت‌های فردی
2.کدc04 : ارزیابی جمعیت‌های خاص
جایگزین‌های TAT
تفاوت سنی
تکنیک اندریافت کودکان (CAT و CAT-H)
RATC
تکنیک اندریافت سالمندان (SAT و GAT)
تفاوت فرهنگی
TATاصلاح شده در هند
TEMAS
آزمون اندریافت شخصیتی (APT)
کشیدن یک شخص به عنوان محرک
پیشرفت محرک‌های جایگزین
توجه به تفاوت‌های فردی آزمودنی هاهنگام ارزیابی

فصل هفتم

آزمون TAT در روان درمانی
پروتکل 1# (ارزیابی پیشرفت روان درمانی)
آزمون اول (قبل از روان درمانی)
کارت 3BM
کارت  BM8
کارت BM 9
کارت MF13
آزمون دوم (بعد از درمان)
کارت BM 3
کارت BM 8
کارت BM 9
کارت MF13
پروتکل 2# توقف همانند سازی
کارت1
کارت BM 3
کارت4
کارت BM 6
کارت BM7
تفسیر
فصل هشتم
یکپارچه سازی تفسیرآزمون TAT در قالب یک گزارش
طرح کلی یک گزارش روان شناختی

تفسیر نتایج آزمون
1 .هوش
2.عاطفه
3.اعتماد به نفس
4.روابط موضوعی
5.جنبه‌های تشخیصی
6.نقاط قوت
جمع بندی
پیشنهادها
1.سازماندهی
2. اعتبار
3.ارتباط رضایت بخش
4.سایر موارد
گزارش‌های رایانه‌ای
فصل  نهم
پروتکل‌ها
پروتکل #1

تفاوت‌های رشدی نوجوانان
پاسخهای بیماران مبتلا به اختلالات تجزیه‌ای
اجرای گروهی، فردی وتفاوتهای جنسی درنتایج آزمون
منابع

 

نظر خود را بنویسید

نظرات

تا بحال هیچ نظری داده نشده است

بخش های مختلف

دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

دانلود PDF کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت TAT

24,000 تومان48,000 تومان

افزودن به سبد خرید