همه چیز در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری ( ETF )

در این مطلب می خوانیم :همه چیز در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری

در این مقاله می آموزیم:
صندوق سرمایه گذاری چیست و انواع آن کدامند؟
مزیت صندوق سرمایه گذاری نسبت به بانک چیست؟
ETF ها چیستند؟
چگونه از طریق خرید سهام یک صندوق به ما سود میرسد؟

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

صندوقهای سرمایهگذاری )که عمدتا توسط کارگزاران بورس تأسیس میشود( تحت نظارت سازمان بورس فعالیت میکنند و وجوهی را که سرمایهگذاران در اختیار آنها قرار میدهند، در سبد متنوعی از سهام و سایر اوراق بهادار سرمایهگذاری می کنند ؛ بنابراین، بازده مناسب تری نسبت به سپرده گذاری در بانک را نصیب سرمایه گذاران کرده و ریسک سرمایه گذاری در بورس را برای غیرحرفه ای ها، کاهش می دهند.

در صورتی که به دلایل مختلف ) عدم اطلاعات کافی در مورد بورس، ضیق وقت و …( قصد ندارید به طور مستقیم به خرید و فروش سهام بپردازید بهترین جا برای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری هستند.

شما با سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک )از طریق خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق(، در حقیقت یک سبد سرمایهگذاری را تشکیل میدهید که این سبد، به طور دائم تحت نظارت و مدیریت افراد متخصص و خبره است .

صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت چیست؟

انواع متعددی از صندوقهای سرمایهگذاری براساس نوع اوراق بهاداری که در آن سرمایه گذاری میکنند و هر کدام نیز اهدافی متفاوتی را دنبال میکنند.

در ایران صندوقهای سرمایهگذاری در گروه صندوق با درآمد ثابت و صندوق سهام در حال فعالیت هستند .

این صندوقها وجوه دریافتی از سرمایهگذاران را در پرتفویی )سبدی( از اوراق بهادار با درآمد ثابت )شامل انواع اوراق قرضه، اوراق مشارکت و انواع اوراق بدهی( سرمایهگذاری و آن را اداره میکنند. ویژگی خاص این صندوقها این است که ریسک آنها پایین است و زمانبندی پرداخت سودها و اصل سرمایه توسط آنها از اطمینان بالایی برخوردار است .

چگونه میتوان از خرید سهام صندوق سرمایه گذاری سود کرد؟

کسانی که سهام یا واحد سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری را خریداری نمایند از سه محل بازدهی کسب میکنند :

  1. افزایش ارزش خالص داراییها
  2. NAV دریافت سود تقسیمی سالانه صندوق
  3. دریافت سود سرمایهای حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار توسط صندوق .

معمولاً صندوق ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق شوید.

آیا سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک از سرمایه گذاری مستقیم در بورس مطمئنتر است؟

باتوجه به این که اکثر افرادی که تازه به بورس وارد شدند، در چند ماه و حتی چند سال اول سرمایه گذاری عمدتا با ضرر مواجه می شوند ) به دلیل عدم اطلاعات و دانش کافی، عدم داشتن یک مشاور خرید و فروش، اشتیاق کاذب ماه های اول برای خرید و فروش سهام و …(؛ بنابراین میتوان گفت ریسک سرمایهگذاری در صندوق سرمایهگذاری مشترک از ریسک سرمایه گذاری مستقیم در بورس کمتر است ؛ اما به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری مستقیم در بورس، امکان کسب سود نسبت به صندوق افزایش مییابد .

چه گونه میتوان یک صندوق سرمایه گذاری مناسب انتخاب کرد؟

  1. بررسی وضعیت صندوقها با مراجعه به سایت www.seo.ir و استفاده از گزارشهای عملکرد هفتگی، ماهانه، سهماهه و …. صندوقها .
  2. بررسی روند نوسانات صندوقها با مراجعه به نمودارهای NAV و بررسی روند آن در طول دورهی فعالیت )روند اگر صعودی باشد با نوسان کم مطلوبتر است(
  3. بررسی میزان ترکیب دارایی صندوقها صندوقی که ترکیب دارایی متنوعتری داشته باشد ریسکش کمتر است

چگونه میتوان سهام صندوق سرمایه گذاری خرید و فروش کرد؟

واحدها یا یونیتهای صندوقهای سرمایهگذاری توسط نمایندگان مدیر صندوق صادر و ابطال میشود.

بنابراین کسانی که متقاضی خرید یا فروش اوراق باشند، میتوانند با مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به مدیر صندوق درخواست خرید یا فروش اوراق را بدهند .

با مراجعه به یکی از سایتهای www.fipiran.com www.seo.ir و یافتن لیست صندوقها و مشخصات تماس و آدرس سپس مراجعه حضوری به یکی از شعب صندوق اقدام به سرمایه گذاری در صندوق خواهید کرد .

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

  1. مدیریت حرفه ای: یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود.
  2. تنوع: براساس تئوری های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر سرمایه گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد. معمولاً سبد صندوق های سرمایه گذاری بزرگ حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد.
  3. سادگی: سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی به تحلیل های پیچیده ندارد .

ETF چیست؟

“ETF” ها از انواع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس هستند . بر خلاف صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که “NAV” هر واحد در پایان روز محاسبه و مبنای خرید و فروش قرار میگیرد، ”ETF” ها را میتوان همانند یک سهم در بازار سرمایه معامله کرد و قیمت آن در نتیجه ی عرضه و تقاضا مشخص می شود.

“ETF” ها از انواع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس هستند . بر خلاف صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که “NAV” هر واحد در پایان روز محاسبه و مبنای خرید و فروش قرار میگیرد، ”ETF” ها را میتوان همانند یک سهم در بازار سرمایه معامله کرد و قیمت آن در نتیجه ی عرضه و تقاضا مشخص می شود. ( همه چیز در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری )

برای سرمایه گذاری در صندوقهای ETF باید کدمعاملاتی خود را از طریق یکی از کارگزاران رسمی بورس دریافت کنید و واحدهای این صندوقها را مانند سهام خریداری نمایید .

در این مطلب خواندیم :همه چیز در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف