همه چیز درباره ی صندوق طلا

در این مطلب میخوانیم : همه چیز درباره ی صندوق طلا

صندوق طلا چیست؟

صندوق طلا نوعی از صندوقهای کالایی قابل معامله در بورس است که سرمایههای جمعآوری شدد از متدیریار را بده جدای سپرد و اوراق متارکت، در گواهی سپرد طلا و اوراق مبینی بر طلا سرمایه گذاری میکند.

وجوه صندوق در چه مواردی سرمایهگذاری میشود؟

در اوراق مبینی بر طلا شامل گواهی سپرد سکه طلا و اوراق متیقه )قراردادهای آتی و آپتن(. نقش این اوراق پوشش ریسک سکه طلاست به طوری که اگر قیمت سکه کم شود، ارزش واحدهای صندوق با نسبت کمیری کاهش پیدا خواهد کرد.

تعریف گواهی سپرده طلا: سکه طلا خریداری و در خزانه بانک رفا نگهداری میشود، معادل این سکهها گواهی صادر شدد و در بورس کالا معامله میگردد.

همه چیز درباره ی صندوق طلا

میزان سرمایه صندوق چقدر است؟

سرمایه صندوق فعلا میتواند تا سقف صد میلیارد تومار باشد، در صورت رسیدر به این میزار، امکان سدرمایه گذاری جدید برای فرد وجود ندارد. ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت سکه در آیند ، ممکن است قیمت هر واحد از مقدار متخص شدد در زمار پذیر نویسی بیتیر شود.

پوشش ریسک به چه معناست؟

با اسیفاد از ابزارهایی مانند قرارداد آتی و آپتن، ریسک کاهش قیمت سکه پوشش داد میشود. برای مثال میتوار به گونه ای از ابزارها اسیفاد نمود که اگر سکه در بازار 011 هزار تومار کاهش قیمت داشیه باشد، معادل آر در صندوق 01 هدزار تومدار ریزش قیمت داشیه باشد.

نحوه خریداری واحدهای صندوق به چه صورت است؟

داشین کد معاملاتی بورس کالا برای خرید واحدهای صندوق الزامی است. با همرا داشین مدارک شناسایی و مراجعده بده هدر یک از کارگزاریهای سطح کتور، می توار این کد را دریافت نمود. خرید و فروش واحدها پس از دریافت کد، به صورت آنلاین قابل انجام است.

حداقل و حداکثر مبلغ برای پذیره نویسی صندوق چقدر است؟

قیمت هر واحد در زمان پذیر نویسی 10000 ریال است و باید حداقل 10 واحد خریداری شدود، سقفی برای میزان خرید وجود ندارد.

در این مطلب خواندیم : همه چیز درباره ی صندوق طلا

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف