هر آنچه که باید در مورد تسه ها بدانیم

در این مطلب می خوانیم :هر آنچه که باید در مورد تسه ها بدانیم

این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می گردد. این بانک “حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز” را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره مند می گردند .

حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ممتاز عادی :که علاوه بر اخذسود، باتوجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت .


تخصیص اوراق مذکور با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری براساس اولویت بندی امتیازحساب ها انجام خواهد گرفت .


تعهد بانک در قبال سپرده گذاران عادی این حساب صرفا محدود به پرداخت سود طبق ضوابط و شرایط اعلام شده از سوی بانک مسکن می باشد، که در حال حاضر نرخ سود این حساب ۱۱ درصد است .

*- سپرده سرمایه گذاری ممتاز)کوتاه مدت ویژه(:اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با انعقاد قرارداد براساس کلیات و شرایط این حساب علاوه بر دریافت سود ویژه معادل حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه سه تا نه ماهه ) ۳ ماهه ۱۴ درصد، ۶ ماهه ۱۶ درصد ، ۹ ماهه ۱۸ درصد ( ، مشروط به نگهداری حداقل مانده تعیین شده توسط بانک ، در حال حاضر )مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال( پس از گذشت حداقل یک ماه (منتهی به پانزدهم ماه( از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بهره مند می شوند. لازم به ذکر است در صورت کاهش مانده حساب از ۱۶۰ میلیون ریال حساب فسخ می گردد.)به ازای هر ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در هر ماه یک حق تقدم اوراق تسهیلات تعلق میگیرد .)

درصد تخصیص اوراق در حسابهای افتتاحیه سال ۹۳ معادل ۳۹ درصد می باشد

مشخصات اوراق تسهیلات مسکن (تسه)

این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند. هر برگه از این اوراق نماینده ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تسهیلات خواهد بود . این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان “حساب سپرده ممتاز” اختصاص داده می شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می کند . نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می باشد.

به عنوان مثال نماد “امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۰ ” مربوط به اوراقی است که در مهر ماه ۹۰ منتشر گردیده است. مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال می باشد که این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره ۶ ماهه قابل تمدید می باشد .

و …….

*- در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده ننماید، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی جهت خرید اوراق به ایشان مستردد نخواهد شد. لذا توصیه میشود سرمایه گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مهلت اعتبار، اوراق را در بازار به فروش برسانند.

در هر جلسه معاملاتی، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن هستند .

خریداران اوراق تسهیلات مسکن تا ٢ ماه پس از تاریخ خرید امکان فروش ندارند. این محدودیت برای نمادهایی که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن ها در بازار فرابورس ایران باقی مانده، اعمال نخواهد شد .

دارندگان اوراق می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وارائه گواهینامه های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد.

شرایط کلی بانک مسکن جهت دریافت وام از محل اوراق تسهیلات بانک مسکن

سقف پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن: ۳۵۰ میلیون ریال –سقف پرداخت تسهیلات برای تعمیر واحد مسکونی)جعاله( از محل اوراق تسهیلات مسکن: ۱۰۰ میلیون ریال


مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن:حداکثر ۱٢ سال –نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن :حداکثر ۱۶ درصد


چنانچه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ٢۰ سال نگذشته باشد سقف تسهیلات پرداختی ۳۵۰ میلیون ریال می باشد . –چنانچه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ٢۰ سال و حداکثر ٢۵ سال گذشته باشد
سقف تسهیلات پرداختی ٢۰۰ میلیون ریال می باشد.


پرداخت تسهیلات خرید مسکن همزمان با تسهیلات جعاله تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن امکانپذیر است. ۳ عمر مفید / –مدت بازپرداخت تسهیلات خرید یک واحد مسکونی از محل اوراق با توجه به ۴
ساختمان حداکثر ۱٢ سال و مدت باز پرداخت تسهیلات جعاله حداکثر ۵ سال می باشد.
-*هر فرد می تواند به تعداد نامحدود از تسهیلات اوراق گواهی بانک مسکن استفاده نماید.

هر آنچه که باید در مورد تسه ها بدانیم

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف