مقایسه شغل کارمندی در برابر معامله گری سهام

مقایسه شغل کارمندی در برابر معامله گری سهام

چرا افراد زیادی مایلند معامله در بورس را شغل اصلی خود قرار دهند؟
مطمئنا به خاطر جاذبه بازار بورس است و به احتمال قوی این افراد از شغل خود خسته شدهاند و میخواهند کاری
که عاشق آن هستند را انجام دهند. ممکن است تقصیری هم نداشته باشند چون داشتن یک شغل با درآمد ثابت،
میتواند ناکارآمدترین نوع کسب درآمد باشد .

چرا؟

چون حقوق این افراد کاملا براساس زمانی است که صرف میکنند و در طول روز نیز فقط ساعات محدودی در دسترس دارند و بنابراین حقوق آنها نیز محدود است . علاوه بر این، برای کسب درآمد بیشتر به این روش باید زمان خیلی بیشتری از این وقت محدود را صرف کار کردن نمود و اینکار افراد را خسته و بدخو میسازد .

برخی دیگر از مشکلات داشتن شغلی با درآمد ثابت

-هیچوقت نمیتوانید به اندازه ارزشی که دارید پول بگیرید .

– باید ساعات طولانی کار کنید تا فرد دیگری را ثروتمند کنید .

– شما نمیتوانید پول بیشتری از آن شغل دربیاورید غیر از اینکه تقاضای افزایش حقوق کنید !

– هیچ آزادی ندارید .

– هیچ اهرمی برای کسب درآمد ندارید .

و مهمتر از همه اینکه، برای کسب درآمد حتما باید کار کنید

خب، الان مشخص شد چرا خیلی از افراد عاشق معاملهگری در بورس میشوند و مایلند شغلشان فقط معامله گری
در بورس باشد .

بگذارید الان به شرایطی که با داشتن یک کسبوکار میتواند برای شما به وجود آید بپردازیم . با داشتن یک کسبوکار، خودتان تعیین میکنید که چقدر زمان برای آن صرف کنید. شما براساس ارزشی که برای مشتریانتان ایجاد میکنید درآمد کسب خواهید کرد . اگر شما برفرض مثال در بورس معامله میکنید، شما سرمایه و نقدینگی خود را وارد بازار کردهاید و این خیلی ارزشمند است چون بدون نقدینگی معاملهگران، بازار بورس هیچوقت قادر به فعالیت نبود .

حالا بیایید به مزایای داشتن یک کسب وکار یا تجارت نگاهی بیندازیم :

-شما همانقدر درآمد بدست میآورید که ارزش دارید .

– شما کار میکنید تا خودتان را ثروتمند کنید. )نه دیگری(


– شما تصمیم میگیرید چقدر پول مایلید دربیاورید .

– شما آزادی دارید .

– شما امکان استفاده از اهرم را دارید

و مهمترین مزیت هم اینکه، نیازی نیست زمان را به ازای پول بفروشید .


وقتی صاحب کسبوکاری هستید میتوانید یکبار زحمت بکشید و انرژی بگذارید و از ثمره آنرا بارها و بارها
استفاده کنید.

مقایسه شغل کارمندی در برابر معامله گری سهام

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف