عرضه ی اولیه به روش بوک بیلدینگ

همه چیز در رابطه با عرضه ی اولیه به روش بوک بیلدینگ را در اینجا بخوانید .

آگهی عرضه 48 ساعت قبل از وجود عرضه اطلاع رسانی می گردد که در آگهی موارد ذیل باید اعلام گردد .
1 ) نام سهم قابل عرضه
2 ) تاریخ روز عرضه
3 ) تعداد سهام قابل عرضه
4 ) مدیر عرضه
5 ) متعهد و درصد میزان سقف تعهد خرید
6 ) سهمیه خریدار حقیقی و حقوقی
7 ) دامنه قیمتی ) قیمت پایه تا سقف قیمتی(

ساعات ثبت سفارش و موارد ضروری، در پیام ناظر، در روز عرضه اولیه، توسط ناظر انجام می گیرد .
بعد از دیدن پیام ناظر و مشخص شدن ساعت ثبت سفارش، شما می توانید سفارش حجم و قیمت را وارد نمایید.هم
بصورت آنلاین و یا از طریق کارگزاری

حداکثر حجم در آگهی مشخص است

در مورد قیمت باید آن را بر اساس دامنه قیمتی که در آگهی اعلام شده و با توجه به تحلیلی که از ارزش قیمتی
سهم بدست آوردید قرار دهید توجه داشتخ باشید که تا زمانی که ثبت سفارش مهلت آن پایان نیافته است می توانید اردر خود را حذف و یا ویرایش نمایید.

لازم به ذکر است در روش بوک بیلدینگ، چنانچه تحلیل مناسب قیمتی نداشته باشید با توجه به شناور بودن قیمت، چه بسا ممکن است سهم به شما نرسد و یا اینکه ممکنست گاهی حتی با توجه به هیجان و ارزشگذاری نادرست و قرار دادن در سقف نسبت به دیگران بالاتر خریده و یا حتی متضرر شوید.

پس لطفا سعی کنید با دقت و تحلیل و بررسی نسبت به قیمت پایه، اردر قیمت را وارد نمایید.

بعد از اینکه ثبت سفارش پایان یافت، دیگر شما قادر به حذف یا ویرایش نخواهید بود و کار شما در مرحله اول
پایان می یابد .

مرحله دوم در ادامه که مربوط به تخصیص دادن می باشد توجه فرمایید :

بعد از پایان زمان ثبت سفارشات، شما دیگر قادر به حذف و یا ویرایش سفارشات نیستید .

همه چیز درباره ی عرضه ی اولیه

بعد از مرحله ثبت سفارش، به مرحله تخصیص دادن سهم به کدها می رسیم که به توجه به شرایط ثبت سفارش
به قرار زیر انجام می گیرد:

یک:

 • در صورتی که حجم کل سفارشات، در قیمت سقف دامنه ، از تعداد سهامی که سهامدار عمده قرار است عرضه کند بیشتر باشد قیمت پایانی سهم همان قیمت سقف خواهد بود ولی نحوه تخصیص به کدها به اینصورت است که تعداد حداقلی را مشخص، و از اولین تا اخرین سفارش، عرضه و دوباره از ابتدا تا انتها تکرار می شود تا میزان سهم مشخص به اتمام برسد.
  بعنوان مثال:
  تعداد سهام قابل عرضه: 1میلیون
  حجم سفارشات ثبت شده در سقف 2 میلیون
  محدودیت هر کد: 1000 سهم) 2000 کد(

نحوه تخصیص دادن:
با توجه به نظر ناظر، یک تعداد حداقلی مشخص میگردد فرض در اینجا 100 عدد
حال به این 2000 نفر از یک تا 2000 یکبار 100 عدد سهم داده می شود، دوباره 100 تای دیگر، و این اینقدر ادامه میابد تا تعداد سهم عرضه شده به اتمام برسد.


پس در این مرحله به کسانی که زیر سقف قیمتی سفارش گذاشته اند اصلا سهمی نمی رسد.

دو:

 • در صورتی که حجم کل سفارشات ثبت شده مساوی تعداد سهام قابل عرضه باشد که بر اساس اولویت قیمتی از بالاترین تقاضا تا کف قیمتی عرضه میگردد.
  قیمت پایانی به همان روش میانگین موزون قیمت تخصیص یافته در بازار عادیست.

سه:

 • در صورتی که حجم کل سفارشات ثبت شده در دامنه قیمت، بیشتر از تعداد قابل عرضه باشد در این شرایط ابتدا با توجه به اولویت قیمتی سهم ها از بالاترین قیمت به سمت پایینترین قیمت عرضه می شود حال چنانچه در پایینترین قیمت سفارشات بیش از تعداد سهام باقیمانده باشد دقیقا به روش بالایی) شماره 1(، باحداقلی مشخص سهام باقیمانده اختصاص می یابد.
  مثال تعداد سهام قابل عرضه: 1 میلیون سهم
  حجم 2000 کد ثبت سفارش: 2میلیون سهم
  دامنه قیمتی فرض: 1000 تا 1100 ریال
  اگر حجم 500 هزار سهم بین 1100 تا 1001 ریال باشد ایتدا به این کدها بر اساس اولویت قیمتی اختصاص می یابد. 500 هزار سهم مانده که در کف قیمتی است ) 1000 ریال( به کدها بر اساس تعیین حداقل به روش شماره 1 اختصاص می یابد.

چهار:

 • در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده کمتر از تعداد کل سهام قابل عرضه ولی به گونهای باشد که پس از اعمال تمام یا بخشی از تعهد خرید، کل سهام قابل عرضه معامله شود، در صورتی که ایفای تعهد خرید حداقل به میزان 50 درصد کل تعهد و بیش از 10 درصد کل سهام قابل عرضه باشد، قیمت عرضه معادل قیمت کف خواهد بود.


مثال :
تعداد سهام قابل عرضه: 1میلیون سهم
حجم کل خریدار: 600 هزار سهم
تعهد سهامدار عمده: 50 درصد = 500 هزار سهم
با توجه به اینکه حجم خریدار از تعداد سهام قابل عرضه کمتر است 400 هزار سهم باقیمانده را خود سهامدار
عمده یا نماینده او باید خریداری نماید.

چون بیش از از ایفای تعهد خرید حداقل 50 درصد کل تعهد خرید ) 250 هزار سهم( و بیش از 10 % سهام قاب ل عرضه ) 100 هزار سهم( را متعهد خریده قیمت عرضه معادل کف خواهد بود.

پنچ:

 • در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده به گونهای باشد که با اعمال تعهد خرید هم کل سهام قابل عرضه معامله نشود، عرضه انجام نمیشود.
  در اینصورت عرضه شکست خورده و باید با قیمت پایینتری مجددا اطلاعیه عرضه اعلام گردد.

عرضه ی اولیه به روش بوک بیلدینگ

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف