شاخص و انواع آن در بورس تهران

شاخص و انواع آن در بورس تهران

در این مقاله می آموزیم:

  • شاخص چیست و انواع شاخص ها در بورس کدامند؟
  • کدام یک از شاخص ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؟

شاخص چیست ؟

کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده می باشد


محاسبه شاخص برای هر شرکت ، صنعت و … امکان پذیر است و میتوان آن را محاسبه نمود

نحوه محاسبه شاخص

برای محاسبه شاخص یک گروه ) صنعت یا …( به 3 فاکتور مهم نیازمندیم:

  • پارامتر مورد نظر (در بورس معمولا قیمت)
  • تاریخ مبدا
  • عدد مبنا

برای محاسبه شاخص یک سال را به عنوان سال مبنا فرض کرده و پس از تقسیم ارزش جاری بر ارزش مبنا آن را در عدد 110 ضرب می کنیم . عدد بدست آمده شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر است.

شاخص های رایج در بازار بورس

با مراجعه به صفحه اول سایت www.tsetmc.com شاخص های منتخب را میتوانید مشاهده کنید.

با کلیک بر روی شاخص های منتخب می توانید سایر شاخص های تعریف شده را نیز مشاهده کنید.

شاخص و انواع آن در بورس تهران
  • شاخص کل
  • شاخص قیمت
  • شاخص صنعت
  • شاخص بازار اول
  • شاخص بازار دوم

شاخص کل

این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهاداراست

طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکتهای بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری میگذارند.

در اخبار ها و روزنامه و رسانه ها اکثرا این شاخص را به عنوان صعود یا نزول بازار بورس معرفی میکنند.

شاخص قیمت

شاخص قیمت را میتوان یکی از دقیقترین شاخصهای محاسبه در بورس تهران به حساب آورد زیرا هر دو مولفه تقسیم سود در شرکتها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکتها در آن مدنظر قرار گرفته است اما در شاخص کل فقط قیمت تاثیر گذار است.

شاخص صنعت

این شاخص عملکرد شرکتهای صنعتی بورس را نشان میدهد و شرکت های هلدینگ، سرمایه گذاری، بانکها و لیزینگ ها در این شاخص محاسبه نمی شوند.

شاخص بازار اول و دوم

بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم است.

بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت میپذیرد. شرکت ها با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، باید تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه کند.

شاخص بازار اول نشان دهنده شرکت هایی است که در بازار اول پذیرفته شده اند و
شاخص بازار دوم نشان دهنده شرکت هایی است که در بازار دوم پذیرفته شده اند.

شاخص و انواع آن در بورس تهران

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف