ریسک ذاتی چیست ؟

از منظر حسابرسی، ریسک ذاتی 1 ریسکی است که بیان کننده آن است که احتمالا بخشی از فرآیند حسابداری شرکت دچار اشتباه یا تحریف شده اند. این ریسک از ریسک کنترل که مربوط به کنترل ثانویه فرآیند حسابداری بوده و توسط شرکت صورت می گیرد، جدا می باشد. ریسک ذاتی ممکن است به خاطر عوامل انسانی مانند سوء رفتار کارمندان و یا اشتباهات غیرعمدی که در حین عملیات حسابداری روی دهد، نشات می گیرد. همچنین ماهیت کسب و کار و نحوه اندازه گیری حساب ها نیز در این مورد نیز دخیل است.

حسابرسانی که مسئول ارزیابی اقدامات مالی هستند، در مورد اشتباهاتی که در فرآیند حسابداری ممکن است روی داده باشد، نگران هستند. این اشتباهات ممکن است برای شرکت بی نهایت زیان بار باشد. شرکت ممکن است از لحاظ مالی تحت تاثیر مجازات های مالیاتی و یا از نظر سرمایه گذاران متهم به حساب سازی و در نهایت بی اعتمادی آنها شود. به همین علت، حسابرسان در ابتدای حسابرسی از ریسک ذاتی شرکت که مربوط به اقدامات مالی شرکت می باشد یک ارزیابی انجام می دهند.

ریسک ذاتی چیست ؟

ریسک ذاتی را چگونه درک کنیم :

ریسک ذاتی ریسکی است که برای شرکت ها، به خصوص شرکت های بزرگ غیر قابل اجتناب است. حسابرسان اغلب در مورد این ریسک یک ارزیابی محافظه کارانه 2 انجام می دهند، زیرا نشان دادن دقیق مقدار آن، غیرممکن است. در مقابل، حسابرس به راحتی می تواند ریسک کنترل 3 را ارزیابی کند. در حالت ایده آل، یک شرکت با استفاده از کنترل های داخلی بر روی تمامی حساب ها، ریسک کلی را به حداقل برساند. در نبود این کنترل ها، ریسک کنترل 011 درصد خواهد شد، گرچه واقع بینانه نیست که تمامی حساب ها را دارای خطا ببینیم.

تعیین ریسک ذاتی یک فرآیند ذهنی برای حسابرسان است، زیرا، این مورد به اعتبار افرادی که صورت های مالی را تهیه می کنند بستگی دارد. یک حسابرس باید ارزیابی کند که آیا این کارمندان برای تهیه صورت های مالی مورد اعتبار هستند یا خیر. اعتبار آنها، با گذر زمان، اعمال فشار از سوی مدیران رده بالا برای نشان دادن هر چه بهتر صورتحساب ها باشد و یا اشتباهات ساده باشد.

میزان ریسک ذاتی مربوط به حسابداری هر شرکت، به فعالیتی که آن شرکت انجام می دهد و همچنین نوع اندازه گیری ثروت آن شرکت بستگی دارد. برای مثال، اگر بیشتر ثروت یک شرکت به صورت وجه نقد باشد، احتمال اشتباه نشان داد حساب ها کم و در نتیجه ریسک کاهش می یابد. از طرف دیگر، اگر شرکتی دارای حساب های مبهمی مانند حساب های دریافتنی و یا سهام باشد، احتمال نمایش غیر صحیح ثروت افزایش می یابد.

ریسک ذاتی چیست ؟

برای مشاهده ی کتاب در زمینه ی بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید .

برای مشاهده ی نرم افزار های مورد نیاز برای موفقیت در بازار سرمایه روی این متن کلیک نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مختلف