دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

17,000 تومان34,000 تومان

موجود - درحال فروش

دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال که توسط دکتر صالح آبادی و سجاد سیاح ترجمه و به فارسی برگردانده شده است

سنجش

نام : دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

تعداد صفحات : 754صفحه

نویسنده : جان هال

مترجم : دکتر علی صالح آبادی و سجاد سیاح

فرمت : پی دی اف PDF

 

درباره ی فایل :

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوشته ی اقتصاد دان مشهور جان هال که توسط دکتر صالح آبادی و سجاد سیاح ترجمه و به فارسی برگردانده شده است ، کتابی جامع و کامل در زمینه ی اقتصاد و به ویژه مدریریت سرمایه می باشد که به طور کامل و با کیفیت عالی برای دانلود در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم ، در ادامه به بخش هایی از مقدمه های این کتاب ( دو مقدمه برای این کتاب نوشته شده است ) و بازگویی مطالب فهرستی این کتاب می پردازیم :

فهرست مطالب

مقدمه دکتر حسین عبده تبریزی
مقدمه آقای حمید آذرخش

فصل یکم: مفاهیم و مقدمات

۱- ۱) قراردادهای آتی
۲- ۱) تاریخچه بازارهای آتی
۳- ۱) بازار فرابورس
۴- ۱) پیمان های آتی
۵- ۱) قراردادهای اختیار معامله
۶- ۱) تاریخچه بازارهای اختیار معامله
۷- ۱) انواع معامله گران
۸- ۱) پوشش دهندگان ریسک
۹- ۱) سفته بازان
۱۰ – ۱) آربیتراژگران
۱۱ – ۱) خلاصه فصل
سؤال

فصل دوم: سازوکار بازار قراردادهای آتی و پیمانهای آتی

۱- ۲) بستن موضع معاملاتی در قراردادهای آتی
۲- ۲) مشخصات قرارداد آتی
۳- ۲) همگرایی قیمت آتی با قیمت نقدی
۴- ۲) نقشیا کارکرد حساب ودیعه
۵- ۲) نحوه گزارش قیمتها
۶- ۲) کینز و هیکس
۷- ۲) تحویل
۸- ۲) انواع معاملهگران
۹- ۲) مقررات
۱۰ – ۲) حسابداری و مالیات
۱۱ – ۲) پیمانهای آتی

12- ۲) نحوه گزارش قیمت ارزهای خارجی
۱۳ – ۲) خلاصه فصل
سؤال

فصل سوم: تعیین قیمتهای قرارداد آتی و پیمان آتی

۱- ۳) داراییهای سرمایهای در مقابل داراییهای مصرفی
۲- ۳) فروش استقراضی
۳- ۳) اندازهگیری نرخهای بهره
۴- ۳) مفروضات و علائم
۵- ۳) قیمت پیمان آتی برای یکدارایی سرمایهای بدون درآمد
۶- ۳) قیمت پیمان آتی برای دارایی سرمایهای با درآمد نقدی معین
۷- ۳) قیمت پیمان آتی برای دارایی سرمایهای با بازده سود معین
۸- ۳) ارزشگذاری پیمانهای آتی
۹- ۳) آیا قیمت پیمان آتی و قیمت قرارداد آتی یکسان هستند؟
۱۰ – ۳) قرارداد آتی شاخصسهام
۱۱ – ۳) پیمانهای آتی و قراردادهای آتی در مورد ارزها
۱۲ – ۳) قرارداد آتی کالا
۱۳ – ۳) هزینه حمل
۱۴ – ۳) اختیارات در مورد تحویل
۱۵ – ۳) قیمت قراردادهای آتی و قیمت نقدی مورد انتظار
۱۶ – ۳) خلاصه
سؤال
پیوست

فصل چهارم: راهبردهای پوشش ریسک با استفاده ازقراردادهای آتی

۱- ۴) مفاهیم اصلی
۲- ۴) نکاتی در مورد مزایا و معایب پوشش ریسک
۳- ۴) ریسک مبنا
۴- ۴) نسبت پوشش ریسک حداقل واریانس
۵- ۴) قرارداد آتی شاخص سهام

۶- ۴) به جلو غلتاندن پوشش ریسک
۷- ۴) خلاصه
سؤال

فصل پنجم: بازارهای نرخ بهره

۱- ۵) انواع نرخها
۲- ۵) نرخهای صفر
۳- ۵) قیمتگذاری اوراق قرضه (محاسبه قیمت اوراق قرضه)
۴- ۵) چگونگی تعیین نرخهای اوراق خزانه با کوپن صفر
۵- ۵) نرخهای آتی
۶- ۵) پیمان آتی نرخ بهره
۷- ۵) تئوریهای ساختار زمانی نرخ بهره
۸- ۵) میثاق روزشمار کاری
۹- ۵) نحوه گزارشگری
۱۰ – ۵) معاملات آتی اوراق قرضه خزانه
۱۱ – ۵) قرارداد آتی دلار اروپایی
۱۲ – ۵) دیرش
۱۳ – ۵) راهبردهای پوشش ریسک مبتنی بر دیرش
۱۴ – ۵) خلاصه
سؤال
پیوست ۱
پیوست ۲

فصل ششم: سوآپ(قرارداد معاوضه ای)

۱- ۶) سازوکار سوآپهای نرخ بهره
۲- ۶) مبحث مزیت نسبی
۳- ۶) گزارشگری سوآپ و نرخهای صفر لایبور
۴- ۶) ارزیابی سوآپهای نرخ بهره
۵- ۶) سوآپ ارز
۶- ۶) ارزیابی سوآپ ارز

۷- ۶) ریسک اعتباری
۸- ۶) خلاصه
سؤال

فصل هفتم: سازوکار بازارهای اختیار معامله

۱- ۷) انواع اختیار معامله
۲- ۷) مواضع معاملاتی در قراردادهای اختیار معامله
۳- ۷) دارایی پایه
۴- ۷) مشخصات اختیار معامله سهام
۵- ۷) نحوه گزارشگری در روزنامه
۶- ۷) معاملات
۷- ۷) حق کمیسیون
۸- ۷) حساب ودیعه
۹- ۷) شرکت پایاپای اختیار معامله
۱۰ – ۷) مقررات
۱۱ – ۷) مالیات
۱۲ – ۷) وارانت، اختیار معامله سهام قابل اعمال و اوراق بهادار قابل تبدیل
۱۳ – ۷)بازارهای فرابورس
۱۴ – ۷) خلاصه
سؤال

فصل هشتم: ویژگی های اختیار معاملات سهام

۱- ۸) عوامل تأثیرگذار بر قیمت اختیار معامله
۲- ۸) مفروضات و علائم
۳- ۸) تعیین سقف و کف قیمت اختیار معامله
۴- ۸) رابطه برابری اختیار فروش و اختیار خرید
۵- ۸) اعمال زودتر از موعد اختیارهای خرید صادره بر روی سهامی که سود نمیپردازند
۶- ۸) اعمال زودتر از موعد اختیار فروش صادره بر روی سهامی که سود نمی پردازند
۷- ۸) تأثیر سود
۸- ۸) مطالعات تجربی

۹- ۸) خلاصه
سؤال

فصل نهم:راهبردهای معاملاتی با استفاده ازقراردادهای اختیار معامله

۱- ۹) راهبردهای ترکیب اختیار معامله با داد و ستد نقدی سهام
۲- ۹) راهبردهای ترکیبی نامتقارن
۳- ۹) راهبردهای ترکیبی متقارن
۴- ۹) سایر بازدهها
۵- ۹) خلاصه
سؤال

فصل دهم: مقدمه ای بر مدل درخت 

۱- ۱۰ ) مدل دوجملهای یک دورهای
۲- ۱۰ ) ارزشگذاری بیتفاوت نسبت به ریسک
۳- ۱۰ ) درخت دوجملهای دو دورهای
۴- ۱۰ ) مثالی در مورد اختیار فروش
۵- ۱۰ ) اختیار معاملات آمریکایی
۶- ۱۰ ) دلتا
۷- ۱۰ ) مدل درخت دوجملهای در عمل .
۸- ۱۰ ) خلاصه
سؤال

فصل یازدهم:ارزشگذاری اختیار معامله،مدل بلک-شولز

۱- ۱۱ ) فرآیند قیمتهای سهام
۲- ۱۱ ) بازده مورد انتظار
۳- ۱۱ ) نوسان پذیری
۴- ۱۱ ) برآورد نوسانپذیری سهام با استفاده از داده های تاریخی
۵- ۱۱ ) مفروضات مدل بلک-شولز
۶- ۱۱ ) تجزیه و تحلیل بلک-شولز/ مرتون
۷- ۱۱ ) ارزشگذاری بی تفاوت نسبت به ریسک

۸- ۱۱ ) نوسانپذیری ضمنی
۹- ۱۱ ) دلایل نوسانپذیری قیمت سهام چیست؟
۱۰ – ۱۱ ) سود سهام
۱۱ – ۱۱ ) خلاصه
سؤال

فصل دوازدهم: اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها

۱- ۱۲ ) یک قاعده ساده
۲- ۱۲ ) فرمولهای قیمتگذاری
۳- ۱۲ ) درختهای دوجملهای
۴- ۱۲ ) اختیار معاملات صادره بر شاخص سهام
۵- ۱۲ ) اختیار معاملات ارزها
۶- ۱۲ ) خلاصه
سؤال

فصل سیزدهم: اختیار معامله قراردادهای آتی

۱- ۱۳ ) ماهیت اختیار معاملات قرارداد آتی
۲- ۱۳ ) نحوه گزارشگری
۳- ۱۳ ) دلایل استقبال از اختیار معاملات قرارداد آتی
۴- ۱۳ ) برابری اختیار فروش و اختیار خرید برای اختیار معامله اروپایی قرارداد آتی
۵- ۱۳ ) کرانه های قیمت اختیارهای خرید و فروش قرارداد آتی
۶- ۱۳ ) قیمت گذاری اختیار معاملات قرارداد آتی با استفاده از درخت دوجملهای
۷- ۱۳ ) قیمت قرارداد آتی همچون دارایی پایه دارای بازده سود
۸- ۱۳ ) قیمتگذاری اختیار معامله قرارداد آتی با استفاده از مدل بلک
۹- ۱۳ ) مقایسه قیمت اختیار معامله قرارداد آتی و اختیار معامله نقدی
۱۰ – ۱۳ ) خلاصه
سؤال

فصل چهاردهم: نوسان پذیری اسمایل

۱- ۱۴ ) رابطه برابری قیمت اختیار فروش و اختیار خرید

۲- ۱۴ ) اختیار معاملات ارزهای خارجی
۳- ۱۴ ) اختیار معاملات سهام و شاخص سهام
۴- ۱۴ ) ساختار زمانی نوسانپذیری و ماتریسهای نوسانپذیری
۵- ۱۴ ) هنگامی که یک نوسان شدید قابل پیشبینی باشد
۶- ۱۴ ) پژوهشهای تجربی
۷- ۱۴ ) خلاصه
سؤال

فصل پانزدهم: پارامترهای ریسک اختیار معامله

۱- ۱۵ ) تشریح صورت مسأله
۲- ۱۵ ) موضع معاملاتی پوشش داده شده و پوشش داده نشده
۳- ۱۵ ) راهبرد توقف زیان
۴- ۱۵ ) پوشش ریسک دلتا
۵- ۱۵ ) تتا
۶- ۱۵ ) گاما
۷- ۱۵ ) رابطه بین دلتا، تتا و گاما
۸- ۱۵ ) وگا
۹- ۱۵ ) روو
۱۰ – ۱۵ ) اقدام به پوشش ریسک در عرصه عمل
۱۱ – ۱۵ ) تحلیل سناریو
۱۲ – ۱۵ ) ایجاد موقعیت ساختگی اختیار معامله به منظور بیمه نمودن بدره
۱۳ – ۱۵ ) نوسانپذیری بازار سهام
۱۴ – ۱۵ ) خلاصه
سؤال

فصل شانزدهم: ارزش در معرض ریسک

۱- ۱۶ ) معیار ۵۷۸
۲- ۱۶ ) شبیه سازی تاریخی
۳- ۱۶ ) روش مدل پارامتریک
۴- ۱۶ ) مدل خطی

۵- ۱۶ ) مدل جبری درجه دوم
۶- ۱۶ ) برآورد نوسانپذیری و درجه همبستگی
۷- ۱۶ ) مقایسه روشها
۸- ۱۶ ) آزمون استرس و آزمون بازخور
۹- ۱۶ ) خلاصه
سؤال

فصل هفدهم: ارزشگذاری با استفاده از درخت دوجملهای

۱- ۱۷ ) مدل دوجملهای برای سهامی که سود نمیپردازند
۲- ۱۷ ) استفاده از درخت دوجملهای برای قیمتگذاری اختیار معامله های صادره روی شاخصها، ارزها و قراردادهای آتی
۳- ۱۷ ) مدل درخت دوجملهای برای سهمی که سود میپردازد
۴- ۱۷ ) گسترش شیوه درخت دوجملهای
۵- ۱۷ ) رویه هایی برای بنا نهادن درخت دوجملهای
۶- ۱۷ ) شبیهسازی مونت کارلو
۷- ۱۷ ) خلاصه
سؤال

فصل هجدهم: قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره

۱- ۱۸ ) داد و ستد اختیار معاملات نرخ بهره
۲- ۱۸ ) اوراق قرضه با اختیار معامله نهفته یا ضمنی
۳- ۱۸ ) مدل بلک
۴- ۱۸ ) اختیار معاملات اوراق قرضه دلار اروپایی
۵- ۱۸ ) اختیار معامله سقف نرخ بهره
۶- ۱۸ ) اختیارات اروپایی سوآپ
۷- ۱۸ ) ساختار زمانی مدلها
۸- ۱۸ ) خلاصه
سؤال

فصل نوزدهم: قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد

۱- ۱۹ ) قراردادهای اختیار معامله غیراستاندارد

۲- ۱۹ ) اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی
۳- ۱۹ ) سوآپهای غیراستاندارد
۴- ۱۹ ) خلاصه
سؤال

فصل بیستم: مشتقات اعتباری، آب وهوا، انرژی و بیمه

۱- ۲۰ ) مشتقات اعتباری
۲- ۲۰ ) مشتقات آب و هوا
۳- ۲۰ ) مشتقات انرژی
۴- ۲۰ ) مشتقات بیمه
۵- ۲۰ ) خلاصه
سؤال

فصل بیست و یکم: زیانهای ناگوار مشتقات و آنچه میتوانیم از آنها بیاموزیم

۱- ۲۱ ) درسهایی برای عموم استفاده کنندگان از مشتقات
۲- ۲۱ ) درسهایی برای نهادهای مالی
۳- ۲۱ ) درسهایی برای شرکتهای غیرمالی
۴- ۲۱ ) خلاصه


مقدمه

 

کتاب حاضر ترجمه کتاب درسی معتبری در حوزه ابزارهای مشتقه است. ابزارهای مشتقه که تا امروز فقط در کلاسهای مالی ایران تدریسمی شود، به زودی به واقعیت مورد عمل در بورسهای اوراق بهادار و کالایی کشور بدل خواهد شد. از این رو، این کتاب نه تنها مورد نیاز دانشگاههای کشور، بلکه مورد استفاده کارگزاران، مدیران سرمایه گذاری، و بسیاری از دستاندرکاران بازار سرمایه خواهد بود.

استفاده از ابزارهای مشتقه در ایران از سر تفنن یا تصنع نیست. بازار سرمایه کشور به درجهای از بالندگی رسیده است که انتشار متنهای مالی پیشرفتها ی -از جنس آنچه که در این کتاب میی ابید- را طلب میکند. اینجا هر دارایی مالی به نیازی پاسخ میدهد؛ مشکلی را حل میکند؛ تنوعی را ارائه میدهد، یعنی حق انتخاب میدهد؛ ریسکی را کاهش میدهد؛ منابعی را تجهیز میکند؛ … . بنابراین طراحی هر یک از ابزارهای مالی مشتقه برای بازار سرمایه کشور میباید به نیاز روشنی در اقتصاد ایران پاسخ دهد. این نیاز اکنون مثلاً در بورس فلزات کشور کاملاً احساس می شود. در بورس اوراق بهادار ارائه اختیار معامله نهفته ( Embedded Option ) توسط مالکان بعضی از شرکتها پذیرفته شده در بهمن ماه ۱۳۸۳ بیانگر نیاز به انتشار اوراق مشتقه جدید است تا ریسک بازار در دوران رکودی آن کاهش یابد.

—-

مشکل برابریهای فارسی برای اصطلاحات فنی (مالی) متن همواره پیش روی مترجم و ویراستار کتاب بوده است. حل این مشکل به زمانی طولانیت ر نیازمند است تا دریابیم کارشناسان مالی کدامین برابریها را میپذیرند، و کدامین برابریها جا نمیافتد. آزمون موفقیت یک (برابری) کاربست واژه توسط کارشناسان و فعالان مالی در به اصطلاح »کف بازار « مالی کشور است. بنابراین امید میرود که در ویرایشدوم این متن مهم، بازنگری دوباره روی برابریها صورت گیرد.

همت کارگزاری مفید و تلاش فنی شرکت تدبیرپرداز را در انتشار این کتاب میستایم. تلاش مترجم و ویراستار متن نیز البته مثال زدنی است. بیشک انتشار این متن با هدف توسعه بازار سرمایه منطبق است.

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهههای اخیر و توسعه اقتصادی موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترشمعاملات سنتی داراییهای فیزیکی و مالی، مبادلات ابزار مشتقه شامل قراردادهای آتی Futures) )، قراردادهای اختیار معامله ( Options )، و قراردادهای معاوضهای Swaps) ) شتاب روزافزونی یافته است. به نحوی که ارزشجاری قراردادهای مشتقه منتشر شده در بازار که دارای موقعیت باز میباشند، در طی سال ۲۰۰۴ در حدود ۵۰ تریلیون دلار برآورد شده است.

—-

فن »مهندسی مالی « با طراحی ابزارهای مالی مورد نیاز به کمک ترکیب ابزارهای موجود یا خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی در پوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است و در این راستا مهندسین مالی حد و مرزی برای توسعه و تنوع طرح ها و الگوهای خود قائل نمیباشند.

تنظیم اقتصاد جهانی و دفع شوکهای وارده به واسطه انعطافپذیری و استحکام بازارهای پیشرفته میسر است. این بازارها (اعم از متمرکز و غیر متمرکز) بخش اعظم فعالیتهای تولیدی، تجاری و مالی بشر را در قبضه خود گرفته اند. سهام، ارز، اوراق قرضه، اوراق رهنی، وام، بیمه نامه، طلا، فلزات اساسی، انرژی (نفت، گاز و برق)، محصولات کشاورزی و … و مشتقات بسیار متنوع آنها موضوع فعالیت این بازارهاست. حتی به طور مثال آن گونه که در فصل بیستم کتاب آمده کالای نامتعارفی چون گرمی و سردی هوا نیز خریداران خود را دارد.

عرضه کنندگان و متقاضیان اصلی ( Hedgers ) ریسک خود را در این بازارها پوششمی دهند و سفتهبازان ( Speculators ) با ایجاد نقدینگی در بازار و پذیرشریسکگروه اول به دنبال کسبسود میباشند. گروه سوم از عناصر فعال بازار، آربیتراژگران ( Arbitrageurs ) هستند که در حرفه کم خطر خود ضمن بهرهبرداری از تفاوت نرخ یک کالا در دو بازار به سرعت موجب بازگشت تعادل به بازارها میشوند.

در نظر گرفتن نقش بازارهای مدرن و توجه به توسعه بورسهای کالا و اوراق بهادار کشور موجبشد تا »بخش تحقیقات شرکت کارگزاری مفید « اقدام به گزینش کتاب معتبر ( Fundamentals of Futures & Options Markets ) اثر دانشمند معاصر و استاد مسلم علوم مالی جدید »جان هال « نموده، و آن را به زبان فارسی در اختیار علاقمندان قراردهد.

مثالها و بیانات کاربردی و قابل فهم مؤلفو دقتدر طرح روابط ریاضی و استناد به رویدادهای واقعی در بازارها حکایت از احاطه تجربی و تئوریک نویسنده محترم دارد. روانی متون و مثالها، پرسشها و پینویس های پایان هر فصل و نهایتاً CD ضمیمه که حاوی اسلایدهای کمک آموزشی به زبان فارسی و نرمافزاری برای تسهیل محاسبات مورد نیاز میباشد، اثر حاضر را سودمند و قابل استفاده میسازد. محافل علمی و دانشگاهی و فعالان حوزه های بورس اوراق بهادار، بورس فلزات و کالا، شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، بیمه ها و سایر حوزههای اقتصادی و مالی از مخاطبان این اثر به شمار میروند.

و……

برای مشاهده ی سایر فایل های مرتبط با آموزش بورس و سهام بر روی همین متن کلیک نمایید.

برای مشاهده ی مطالب رایگان در زمینه ی بورس و سهام بر روی این متن کلیک نمایید.


دریافت فایل بلافاصله پس از پرداخت

تخفیف ویژه به مدت محدود

با 50% تخفیف ویژه


دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

مشاوره و آموزش حرفه ای کسب درآمد در بورس به همراه سیگنال های ویژه با بالاترین بازدهی ها

برای ارتباط بیشتر با شماره ی 09142113398 در تماس باشید

تضمین حفظ و افزایش سرمایه ی شما در بازار بورس تهران


نایاب ترین و بهترین کتب بورسی را در فیکت بیابید

نظر خود را بنویسید

نظرات

تا بحال هیچ نظری داده نشده است

بخش های مختلف

دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

17,000 تومان34,000 تومان

افزودن به سبد خرید