دانلود کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

14,900 تومان29,800 تومان

موجود - درحال فروش

در این بخش خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران (شماره 1 تا شماره 32) و دارا بودن 2000 تست دکتر کرمی به تفکیک در 201 صفحه آماده دانلود شده است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

سنجش

دانلود کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

دانلود کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

تهیه کنندگان:

دانشجویان حسابداری ورودی سال 8811
دانشکده نفت تهران

فایل کتاب خلاصه استاندارد های حسابداری ایران شامل استاندارد های زیر می باشد:

 • نحوه ارائه صورتهای مالی
 • صورت جریان وجوه نقد
 • درآمد عملیاتی
 • حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
 • رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 • گزارش عملکرد مالی
 • حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
 • حسابداری موجودی مواد و کالا
 • حسابداری پیمانهای بلندمدت
 • حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
 • داراییهای ثابت مشهود
 • افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
 • حسابداری مخارج تأمین مالی
 • نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
 • حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
 • تسعیر ارز
 • حسابداری داراییهای نامشهود
 • صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی
 • حسابداری ترکیب واحدهای تجاری
 • سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته
 • حسابداری اجاره‌ها
 • گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای
 • حسابداری مشارکتهای خاص
 • گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری
 • گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف
 • فعالیتهای کشاورزی
 • طرحهای مزایای بازنشستگی
 • فعالیتهای بیمه عمومی
 • فعالیتهای ساخت املاک
 • سود هر سهم
 • دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
 • کاهش ارزش دارایی‌ها

 

بخشی از کتاب:

بخش اول نکات:

8 هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد –
) تجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان مفید میباشد. ) بند 2
– ) 2 مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی، با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. ) بند 7
– ) 8 مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: ) بند 1
الف(صورت های مالی اساسی: 8 ترازنامه؛ 2 صورت سودوزیان؛ 8 صورت سودوزیان جامع؛ 4 صورت جریان وجوه نقد – – – –
ب(یادداشتهای توضیحی
– ) 4 به کارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی، جبران نمیشود. ) بند 88
5 شرایط ارائه صورت های مالی به نحو مطلوب: –
الف( انتخاب و اعمال رویه های حسابداری؛
ب( ارائه اطلاعات مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم؛
) ج( ارائه اطلاعات اضافی)بند 88

6 صورت های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته –
) باشد. ) بند 22
7 مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطلاعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی )حداقل 82 ماه پس از تاریخ ترازنامه( را –
) بررسی میکند. ) بند 22
– ) 1 به استثنای اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، واحد تجاری باید صورت های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند. )بند 28
– ) 3 با توجه به مفهوم تطابق، شناخت اقلامیدر ترازنامه که با تعریف داراییها و بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمیباشد. ) بند 24
82 باید ثبات رویه در ارائه ی صورت های مالی رعایت گردد، مگر اینکه: –
الف( تغییری عمده در ماهیت عملیات واحد تجاری یا تجدید نظر در نحوه ی ارائه ی صورت های مالی حاکی ازاین باشد که تغییر مزبور
به ارائه ی مناسب تر معاملات یا سایر رویدادها منجر شود. یا

دانلود کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابداری ایران

در این بخش خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران (شماره 1 تا شماره 32) و دارا بودن 2000 تست دکتر کرمی به تفکیک در 201 صفحه آماده دانلود شده است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

دانلود کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابداری ایران

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره‌های قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، در این استاندارد ملاحظات کلی درخصوص نحوه ارائه صورتهای مالی، رهنمودهایی درباره ساختار آن‌ها و حداقل الزامات درخصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده‌است.

چگونگی شناخت، اندازه‌گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریانهای وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند،

لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریانهای آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند.برخی جریانهای وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره‌های مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار می‌رود منجر به جریانهای وجه نقد دیگری در یکی از دوره‌های‌آتی گردد.

بدین لحاظ برای ارزیابی جریانهای وجه نقد آتی، صورت جریان وجوه نقد معمولاً باید توأم با صورتهای عملکرد مالی و ترازنامه مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیت تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت مستلزم درک ماهیت فعالیت تجاری از جمله نحوه ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری است.

برای مشاهده ی سایر کتب حسابداری بر روی همین متن کلیک نمایید

نظر خود را بنویسید

نظرات

تا بحال هیچ نظری داده نشده است

بخش های مختلف

دانلود کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

دانلود کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

14,900 تومان29,800 تومان

افزودن به سبد خرید