اموزش دور زدن تایمر (ثانیه بندی ) سایت معروف آپلود بوی upload boy (برای گوشی و کامپیوتر)

بستن