no-img
فروشگاه محصولات دانلودی فیکِت

دانلود راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی بیمارستان ها برای دیالیز


فروشگاه محصولات دانلودی فیکِت

ادامه مطلب

دانلود راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان ها برای دیالیز
zip
مهر ۱۳, ۱۳۹۷
۹,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان ها برای دیالیز


مشخصات فایل:

نام فایل(کتاب):راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان ها برای بخش دیالیز

نام نویسنده:-

مترجم:-

زبان اثر:فارسی

موضوع:پزشکی -بیمارستان

تعداد صفحات:۵۵

فرمت:پی دی اف

با تخفیف فوق العاده به مدت محدود

قابل اجرا بر روی تمامی سیستم ها

فهرست کتاب:

رییس بخش 
سرپرستار بخش 
پرستار بخش دیالیز 
پزشک مسئول شیفت و پزشک آنکال 
پرستار مسئول شیفت
خط مش یها و روش ها
پذیرش در بخش و ارزیابی بیمار
ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار
امکانات
تصفیه آب دیالیز و مشخصات فنی دستگاه های تصفیه آب و دستگاه های همودیالیز
صافی دستگاه دیالیز 
ایمنی فیزیکی
دیالیز صفاقی )ویژه ارزیابی بیمارستان های دارای بخش دیالیزخونی
واحد دیالیز صفاقی )ویژه ارزیابی بیمارستان های فاقد بخش دیالیزخونی
منابع

بخشی از کتاب:

سنجه. برای هرخط مشی و روش موارد ذیل مشخص می باشند:

-نام دانشگاه
-نام بیمارستان
-عنوان / موضوع )مانند عناوینی که در استانداردهای اعتباربخشی ملی، در قسمت خط مش یها و روش ها از بیمارستان ها خواسته شد هاست(.
-دامنه خط مشی و روش )مانند بخش یا واحد مربوطه یا در مورد خط مشی و روش هایی که برای کل بیمارستان یا قسمت های خاصی مثلا بخ شهای ویژه موضوعیت دارد جلوی
این مورد نوشته می شود کل بیمارستان یا بخش های ویژه و…(
-کد خط مشی )بیمارستان م یتواند با هر سیستم کدگذاری که انتخاب میک‌ند، خط مشی ها و روش ها را دسته بندی و قابل شناسایی نماید که می تواند مجموعه ای از حروف و اعداد
باشد که به عنوان مثال به حروف اول نام بیمارستان، بالینی یا غیربالینی بودن موضوع، بخش یا برنامه مربوطه و شماره خط مشی و روش مورد نظر اشاره نماید(.
-تاریخ آخرین بازنگری )چون بازنگری ها باید حداقل سالانه باشند، بنابراین اگر از تدوین یک خط مشی کمتر از یک سال گذشته باشد، وجود تاریخ آخرین بازنگری الزامی نیست.
شایان ذکر است که تمامی خط مش یها و روش ها باید حتما حداقل سالانه بازنگری شوند و حتی اگر پس از بازنگری مشخص شد که نیازی به تغییر نیست، ذکر تاریخ بازنگری
ضروری است(.
-تاریخ آخرین ابلاغ )باید بعد از تاریخ بازنگری باشد( )اگر خط مشی و روش ابلاغ نشده باشد، امتیاز صفر به آن داده م یشود(.
-تعاریف )درصورتیک‌ه واژه ها یا اصطلاحات خاصی وجود دارند که به نظر می رسد اگر تعریف نشوند ممکن است از آ نها برداشت های متفاوتی شود، این قسمت تدوین م یگردد و در
غیر این صورت وجود آن ضروری نیست اما باید توجه داشت که در صورت تعریف کردن برخی واژ هها و اصطلاحات، لازم است یک تعریف واحد در کل بیمارستان ارائه شود و یک
واژه در دو یا چند خط مشی، تعاریف متفاوتی نداشته باشد(.
-خط مشی: در این قسمت لازم است نوشته شود چرا این خط مشی و روش نوشته شده است؛ بیمارستان با نوشتن و اجرای آن در پی دست یابی به چه هدفی است )در صورتیک‌ه
چرایی و هدف با هم نوشته شده باشند، قابل قبول است و لازم نیست کاملا تفکیک شوند( و سیاست بیمارستان در رابطه با موضوع مورد نظر چیست. )به عنوان مثال
در رابطه با رعایت بهداشت دست در بیمارستان، می توان نوشت : با توجه به )چرایی( لزوم پی شگیری و کنترل عفونت در بیمارستان و اعلام رعایت بهداشت دست به عنوان یک
راه حل اثر بخش از سوی سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع، بیمارستان با هدف پیش گیری از انتقال عفونت از بیماری به بیمار دیگر یا به کارکنان از طریق دست های آلوده،
سیاست رعایت بهداشت دست ها در ۵ موقعیت اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع توسط تمامی کارکنان را، اتخاذ نموده است(.
– مشخص کردن یک فرد که پاس خگوی اجرای این خط مشی می باشد و روشی که وی با استفاده از آن اطمینان حاصل می نماید که خط مشی و روش مذکور اجرا می شود. )لازم
به ذکر است که این شیوه شامل بررسی دور های روند اجرا و دادن بازخورد و تعامل با مجریان و ذ ینفعان جهت آگاهی از موانع احتمالی اجرا و برطرف کردن آ نها با بهره گیری از
مشارکت و هم فکری آنان می باشد و به هیچ عنوان نباید جنبه بازرسی و مچ گیری داشته باشد و فقط به منظور تقویت کار تیمی و استفاده از خر دجمعی برای حل کردن مسائل است(.

*****************

 

بزرگترین سایت محصولات دانلودی با پایینترین قیمت

 

و بالاترین کیفیت و تضمین محصولات و پشتیبانی ۲۴ ساعت

 

————

 

 

در صورت درخواست فایل و یا پشتیبانی از این طریق با ما در ارتباط باشید :

 

ایمیل:

 

info@fiket.ir

 

ketab4u313@gmail.com

 

تلگرام و واتس آپ:

۰۹۱۴۲۱۱۳۳۹۸

۰۹۰۵۷۸۱۱۷۷۴

پیشاپیش از خرید و اعتماد شما سپاسگذاریمدرباره نویسنده

wpninjareza 119 نوشته در فروشگاه محصولات دانلودی فیکِت دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.